Společnost G3 s.r.o. nyní realizuje projekt „Zavedení a realizace ICT firmy G3 s.r.o. pro zvyšování efektivity výroby a dodavatelsko-odběratelských vztahů“ z Operačního programu Podnikání a inovace v rámci výzvy dotačního programu ICT v podnicích.

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“. Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

0 ks, 0,00 
Košík
0 ks, 0,00